عملیات حرارتی و جوشکاری

اصول پیش گرم در جوشکاری-1

پیش گرم به دو صورت حرارت دادن کل فلز پایه و یا قسمتی از آن انجام می گیرد.تا آن قسمت به دمای مشخصی برسد که به دمای پیش گرم مشهور است.حرارت دادن معمولا تا آغاز جوشکاری ادامه می یابد ولی بعد از آن دیگر لازم نیست انجام شود زیرا حرارت ایجادشده توسط فرآیند جوشکاری برای نگهداری دمای فلز پایه کافی است.

اما اینکه چرا پیش گرم انجام می شود :(۱) کاهش نرخ سردایش منطقه جوش و فلز پایه برای ایجاد ساختار متالورژیکی داکتیل بمنظور افزایش مقاومت در برابر ترک برداری(۲) کاهش نرخ سردایش بمنظور تسهیل خارج شدن هیدروژن (۳) کاهش تنش های انقباضی درمنطقه جوش و فلز پایه مجاورش و (۴) افزایش دمای فولاد تا بالاتر از دمایی که در آن فولاد دیگر ترد نیست.

برای تعیین اینکه لازم است پیش گرم انجام شود یا نه باید به مواردی همچون استاندارد ساخت -ضخامت مقطع - ترکیب شیمیایی فولاد - دمای محیط و میزان هیدروژن مواد پرکننده و مشکلات ترک برداری در تاریخچه آن دقت نمود.اگر در استاندارد مورد نظر باشد معمولا دمای پیش گرم را برای شرایط مورد نظر معرفی می نماید.در صورتیکه در استاندارد چیزی ذکر نشده باشد لازم است که شرایط بدقت بررسی شود. معمولا برای فولادهای کم کربن با ضخامت کمتر از ۲۵ میلیمتر نیازی به پیش گرم نمی باشد .البته دراین میان به نقش ترکیب شیمیایی باید توجه نمود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آبان ۱۳۸۵ساعت 12:54  توسط   |